Publicerad 4 september 2019

4 september 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Malmö stads budget

I budgeten anger kommunfullmäktige mål och uppdrag för kommande år som ska omsättas i praktisk handling av nämnder och bolagsstyrelser. För att Malmö stads ekonomi ska vara god måste budgeten upprättas på så sätt att intäkterna överstiger kostnaderna inom kommunen. Om intäkterna inte överstiger kostnaderna ett år måste de göra det inom de närmast följande tre åren.

Malmö stad har en god ekonomi och en hög betalningsförmåga. Vi har det högsta kreditbetyget enligt kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor's. Bortsett från 2014 har Malmö stad under hela 2000-talet redovisat ett ekonomiskt överskott.

Malmö stads redovisningar

Malmö stads intäkter

Skatten

Malmö stads främsta inkomstkälla är skatten. Varje år får Malmö stad in ungefär 13 miljarder kronor i skattepengar från Malmöbor. Utöver detta tillkommer 10 miljarder kronor i form av avgifter, bidrag och övriga intäkter.

Statsbidrag

Statsbidrag utgör ungefär 23 procent av Malmö stads intäkter. Ersättning från utjämningssystemet är en del av statsbidraget.

Det kommunala utjämningssystemet – fakta och statistik

Staten har länge betalat bidrag till kommunerna eftersom kommunernas uppdrag regleras av staten.

Malmo intakter

Malmö stads kostnader

Malmö stads främsta kostnad är personal inom kommunens alla verksamheter. En större summa läggs också på tjänster och material, följt av bidrag och transfereringar samt kapital.

Malmo utgifter

Hur använder vi skattepengarna?

I diagrammet nedan kan du se hur Malmö stads skatteintäkter används. I Malmö har vi en total kommunal skattesats om 21,24 % (2018).

Malmo budget