Publicerad 25 oktober 2019

25 oktober 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 11 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-11-13
 • Kallelse och föredragslista


  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 20 november.
  2019-11-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens mydighetsutskott 1 hade sammanträde 4 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-11-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 5 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-11-12
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 45. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040-34 13 59
  2019-11-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 november. § 120 i protokollet blev omedelbart justerat och tillkännages genom anslag.
  2019-11-11
 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-07
 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 30 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-07
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 29 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-07
 • Anslag: justerat protokoll.


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 30 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-07
 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 21 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-06
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 30 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 29 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott1 hade sammanträde 28 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-05
 • Anslag: justerat protokoll.


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 5 november.Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-05
 • Anslag: justerat protokoll.


  Kulturnämnden hade sammanträde 23 oktober. Protokollet är nu justerat, utom §112 som justerades omedelbart, och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-04
 • Anslag: justerat protokoll.


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 25 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-04
 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 44. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-11-04
 • Kungörelse: ansökan om bygglov.


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-11-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 31 oktober. §§ 229 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 23 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 25 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-11-01