Publicerad 10 oktober 2019

10 oktober 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 9 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-16
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-10-16
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-16
 • Anslag: Justerat Protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 7 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivts genom aslag.
  2019-10-15
 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 41. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-10-14
 • Anslag: justerat protokoll.


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 14 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 10 oktober. Protokollet är nu  justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 10 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 10 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 7 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 30 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 26 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott, §§ 24 - 31 hade sammanträde 4 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott, §§ 41-55 hade sammanträde 4 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 23 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 4 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämdens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 1 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 27 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-08
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 40. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-10-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 30 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-08
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-10-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 26 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-07
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 40. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-10-07
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 7 oktober. Bostadsanpassningsbidrag: Vecka 37-2019 - vecka 40-2019 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-07
 • Anslag: justerat protokoll 


  Gymnasie- och vuxenutbildningförvaltningen hade sammanträde 27 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.  
  2019-10-04
 • Anslag: juserat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 4 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämnden hade sammanträde 17 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 25 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-10-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 2 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 1 oktober. §§ 112-114 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 23 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 25 september. §§ 217-239 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-10-01
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 23 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-01