Publicerad 18 november 2019

18 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 17 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 13 februari.  §§ 33-61, 63-69 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 24 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott hade sammanträde 17 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-24
 • Anslag: juserat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-24
 • Anslag: justerat protokoll 


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 24 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-24
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 8. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,          040-34 13 59.               
  2020-02-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden § 18-20 hade sammanträde 21 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 18 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-21
 • Anslag: justerat protokoll.


  Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen hade sammanträde 20 februari. §§15-17 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-21
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2020-02-21
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige (observera att §12 och § 15 justerats omedelbart) hade sammanträde 6 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott, §§ 1-15 hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott, §§ 1-16 hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-20
 • Kallelse och föredragslistan


  Här hittar du kallelse och föredragslista för kommunfullmäktiges sammanträde 27 februari.
  2020-02-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 februari. Protokollet är nu justerat har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 18 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 18 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 18 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads - och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden 2020-02-14 § 21 Remiss om samråd för förslag på detaljplan för del av fastigheten Makrillen 3 m.fl.i Hamnen i Malmö (Dp 5565) hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämdens arbetsutskott hade sammanträde 17 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-17
 • Kungörelse : Flyttade fordon


  Här hittar du Flyttade fordon vecka 7. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret. 040 - 34 13 59.
  2020-02-17
 • Kungörelse : Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 5. Har du några frågor om flyttade fordon? kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2020-02-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 14 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 13 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 7 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-13
 • Anslag : justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkänagivits genom anslag.
  2020-02-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 3 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 28 januari. §§ 1-13 och 15-17 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 3 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott §§16-19 hade sammanträde 11 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 3 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 4 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-11
 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du fluttade fordon vecka 6. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets - och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-02-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktig hade sammanträde 6 februiar. Protokollet är nu justerat, utom §12 och §15 som blev omedelbart justerade, och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-07
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 21 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-02-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 28 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-02-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa- vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 31 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Överförmyndarnämnden hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 2 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-02-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 29 januari. Protokollet, utom § 3 som justerades omedelbart, är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämden hade sammanträde 30 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 4 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-02-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 30 januari gällande Parkeringsköp, nr 3, Gåspennan 1. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 27 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsfnämnden hade sammanträde 31 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 28 januari. §§ 1-40 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-02-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 27 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-04
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 5. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040-34 13 59
  2020-02-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 3 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Finsam hade sammanträde 24 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-02-03