Publicerad 18 november 2019

18 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 19 december. Protokollet är nu justerat (observera att § 256, 257, 261, 262, 266 justerats ombeldebart) och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 7 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-01-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-17
 • Anslag: justerat protkoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-01-16
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott § 2. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-16
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 15 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-16
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 16 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-16
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 9 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivts genom anslag.
  2020-01-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-14
 • Kungörelse: flyttade fordon  


  Här hittar du flyttade fordon vecka 1. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret           040-34 13 59
  2020-01-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 10 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 7 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-10
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar ni dessa.
  2020-01-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 8 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 27 december. Protokollet  är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-01-08
 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 1. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 34 13 59.
  2020-01-07