Publicerad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 43. Har du frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2020-10-26
 • Anslag: justerat protokoll


  FINSAM i Malmö hade sammanträde 16 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 14 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-23
 • Anslag: justerat protokoll.


  Revisorskollegiet hade sammanträde 21 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-23
 • Anslag: justerat protokoll.


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 21 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 15 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 22 oktober. § 124 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslg.
  2020-10-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorkollegiets arbetsutskott hade sammanträde 21 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-22
 • Anslag: justerat protokoll.


  Grundskolenämnden hade sammaträde 20 oktober. §156,158, 162 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-21
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 21 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-21
 • Kallelse och föredragslista


  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 29 oktober.
  2020-10-21
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 16 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 12 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-20
 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 42. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-10-20
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott §§230 hade sammanträde 19 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-20
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 13 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 12 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 5 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens utskott hade sammanträde 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorkollegiets arbetsutskott hade sammanträde 14 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 14 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 oktober. §134, 139 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 6 oktober. §§81-89 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens presidium hade sammanträde 13 oktober. §§ 19-20 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 6 oktober. §§ 111-115 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-13
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 41. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2020-10-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 9 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-09
 • Anslag:justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott §§ 203,205 hade sammanträde 8 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads - och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 2 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 24 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-07
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 7 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-07
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 28 september. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-10-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 23 september. Protokollet är nu  justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 6 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-10-06
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 40. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59
  2020-10-05
 • Kungörelse: detaljplan, Dp 5299


  Stadsbyggnadsnämnden, förslag till detaljplan för kvarteret Bryggeriet i Innerstaden, Malmö, Dp 5299. 
  2020-10-05
 • Kungörelse: förslag till Detaljplan 1 Dp 5461 och Detaljplan 2 Dp 5611


  Kungörelse: Stadsbyggnadsnämnden har fått in förslag till detaljplan 1 för del av fastigheten Innerstaden 9:142 (Uteförskola i Pildammsparken), Dp 5461 och detaljplan 2 förslag till detaljplan för fastigheten Hamnen 22:164 m.fl. (Smörkajen) i Hamnen i Malmö, Dp 5611.
  2020-10-02