Publicerad 25 oktober 2019

25 oktober 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 29 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-31
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 21 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-31
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 30 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-31
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 23 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-31
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 30 oktober. §§ 334-337, 359-360, 363-365, 382 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-31
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 23 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivit genom anslag.
  2019-10-30
 • Anslag: Justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 23 oktober. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-30
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 15 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-30
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 22 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-30
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 23 oktober. §§ 240-266 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-30
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 21 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-29
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 44. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-10-28
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 25 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-10-28
 • Anslag: justerat protokoll


  Finsam i Malmö hade sammanträde 25 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 22 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-25
 • Kungörelse: förslag till detaljplan


  Stadsbyggnadsnämndens förslag till detaljplan för del av fastigheten Bunkeflo 6:8 m.fl. i Hyllie, Malmö, Dp 5592 och för del av fastigheten Hamnen 22.164 m.fl. (Norra Hamnen, delområde 2) i Hamnen i Malmö, Dp 5625.  
  2019-10-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 17 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-10-24
 • Upphävt beslut om skolskjuts


  Förvaltningsrätten har upphävt Grundskolenämndens beslut om att avslå ansökan om skolskjuts den 12 augusti 2019.
  2019-10-23
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 43. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,          040-34 13 59              
  2019-10-21
 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 41. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-10-14
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 40. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2019-10-08
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 40. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2019-10-07