Publicerad 18 november 2019

18 november 2019

Lyssna

Skriv ut

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 5 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-06
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa- vård- och omsorgsförvaltningen hade sammanträde 29 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 27 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 19-11-20/21. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-05
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 28 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska ämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 4 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-04
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2019-12-04
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 22 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 25 november. Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 19 november. §§ 167-177 och §§ 180-186 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 22 november. §§ 267-297 i protokoller är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 19 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-03
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 2 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2019-12-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 27 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-02
 • Kungörelse: flyttade fordon 


  Här hittar du flytade fordon vecka 48. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59
  2019-12-02
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 26 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2019-12-02