Publicerad 18 november 2019

18 november 2019

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunsstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 23 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-27
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 25 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-27
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-27
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden §§ 64, 66, 71, 79, 84-85. hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-27
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 25 mars. §28 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 25 mars. § 42-44 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 26 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag:
  2020-03-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 25 mars. § 39-41 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-03-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 23 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslg.
  2020-03-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 24 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 16 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 20 mars. §27-40 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 24 mars. §39 och §40 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 17 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 17 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 19 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 6 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-03-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 23 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-23
 • Kungörelse: flyttade fordon, komplettering


  Här hittar du flyttade fordon vecka 12. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040- 34 13 59.
  2020-03-23
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 12. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040-34 13 59.
  2020-03-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 20 mars. §42 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige §67 hade sammanträde 19 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden trafikdelegationen hade sammanträde 20 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-20
 • Anslag:justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 16 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 16 mars. Prtotkollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 10 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 4 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-17
 • Anslag:justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 10 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-17
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 9 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-16
 • kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 11. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.
  2020-03-16
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets_ och gatukontoret hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-16
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden, Trafikdelegationen hade sammanträde 13 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 13 mars. Bostadsanpassningsbidrag: Vecka 6-2020-vecka 11-2020 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Delegation Fastighetsägaranslavaret hade sammanträde 9 mars i Folkets Park. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Delegation Fastighetsägaransvaret hade sammanträde 9 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 27 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-13
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. §§ 41-43 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 2 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-11
 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-11
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde den 3 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-10
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott hade sammanträde 5 mars. Protokollet är nu juserat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-09
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttde fordon vecka 10. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040-34 13 59.
  2020-03-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 6 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivit genom anslag.
  2020-03-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 26 februari. §§ 41-82 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-09
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 2 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-03-06
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 9. Har du några frågot om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,     040-34 13 59.
  2020-03-02