Publicerad 20 april 2020

20 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-28
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 27 maj. § 51, § 54 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-28
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 19 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-28
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 25 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-27
 • Anslag: juserat protokoll


  Förskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 25 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag. 
  2020-05-27
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsgivarutskott hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-27
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 26 maj. §§ 92-93 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-27
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 19 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-27
 • Kungörelse: ansökan om bygglov.


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2020-05-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 19 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 25 maj. §§ 124, 141, 142, 143, 144, 150, 159 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 18 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-26
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 21. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2020-05-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 11 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 19 maj. Protokollet för § 60 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 15 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets och gatukontoret hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-20
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 12 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 8 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 5 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-19
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-18
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 20. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,         040-34 13 59.  
  2020-05-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 5 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 14 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 5 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-15
 • Anslag: justerat protokoll


  Arvodeskommittén hade sammanträde6 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-14
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 13 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-13
 • Kungörelse: ansökan om bygglov


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal sökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.
  2020-05-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 4 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 6 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-13
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden trafikdelegationen hade sammanträde 13 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-13
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 19. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-05-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 4 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 28 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 30 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-,vård och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 maj. § 45 är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-12
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 4 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 27 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 28 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 21 april. §§ 126-176 har nu justerats och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 27 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 29 april. §§ 44, 52 och 57 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 28 april. Protokollet är nu justerat och har tillkänna givits, utom §§ 35-36, §§ 41-44.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll.


  Förskolenämnden hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 23 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 7 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 30 april. Protokollet är justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08
 • Anslag: justerat protokoll


  Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden hade sammanträde 28 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-05-08