Publicerad 20 april 2020

20 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 19 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-30
 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 29 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-30
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 26. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-06-29
 • Anslag: justerat protokoll.


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 26 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-29
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 24 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-26
 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämnden hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämnden hade sammanträde 17 juni. §§ 180-213 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämnden hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-25
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 17 juni. §§ 96-108, 110, 112 och 115 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-24
 • Anslag: justerat protokoll


  Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämnden hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-23
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott hade sammanträde 15 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämnden hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-22
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 25. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,                  040-34 13 59. 
  2020-06-22
 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott hade sammanträde 12 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 17 juni. § 251 i protokollet blev omedelbart justerad och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 16 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Finsam i Malmö hade sammanträde 5 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 12 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 9 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 juni. Protokollet är nu justerat ochh har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 12 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Anslag: justerat protokoll


  Förskolenämnden hade sammanträde 17 juni. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-06-18
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 24.Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,        040-34 13 59.
  2020-06-15
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 23. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret,          040-34 13 59.
  2020-06-08
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 22. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.
  2020-06-01