Publicerad 20 april 2020

20 april 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 21 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-29
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 30. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets - och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-07-28
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 14 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-22
 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialförvaltningens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 17 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.
  2020-07-22
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon för vecka 29. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-07-20
 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 28. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-07-13
 • Kungörelse: flyttande fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 27. H ar du frågor om flyttade fordon? Kontakta fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.
  2020-07-07