Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 52. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 51. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastights- och gatukontoret, 040 34 13 59.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 50. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59

 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 3 december. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittardu flyttade fordon vecka 49. Har du några frågor om flyttade fordon ?kontakta Fastighets- och gatukontoret. 040 - 34 13 59.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 49. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040- 34 13 59.