Uppdaterad 17 augusti 2020

17 augusti 2020

Telefon

070-123 456 78

Telefontider

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Öppettider för besökare

Måndag - torsdag

Kl. 07.00 - 17.00

Fredag

Kl. 07.00 - 16.00

Adress

Malmö stad, 205 80 Malmö 

Anslagstavla

Detta är Malmö stads digitala anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll. Du får också veta hur beslut kan överklagas.

Den nya kommunallagen (2017:725) säger att varje kommun ska ha en anslagstavla på sin webbplats. Den digitala anslagstavlan ersätter den fysiska kommunala anslagstavlan.


 • Anslag: Justerat protokoll


  Revisorskollegiet hade sammanträde 24 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 25 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Miljönämnden hade sammanträde 17 februari. §§17-40 och 42 är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 25 februari. Protokollet är nu justerats och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämnden hade sammanträde 23 februari. § 7 och § 8 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 18 februari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: ansökan om bygglov.


  Stadsbyggnadsnämnden har fått in ett antal ansökningar om bygglov som innebär avvikelser från detaljplanerna. Här hittar du dessa.

 • Kallelse och föredragslista


  Här hittar du kallelse och föredragslista för Kommunfullmäktiges sammanträde 4 mars.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 16 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Revisorskollegiets arbetsutskott hade sammanträde 19 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 15 februari. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämnden hade sammanträde 17 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 7. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 12 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Grundskolenämnden hade sammanträde 18 februari. § 24 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 februari. § 26 Remiss om Utredning av möjligheter till ändrad ansvarsfördelning för genomförande, ägande, drift och finansiering av laddinfrastruktur mellan parterna i Ramavtal 8 - Storstad malmö, Storstadspaketet i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 februari. § 24 Remiss om Granskning för förslag på detaljplan för fastigheten Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i malmö (Dp 5565) i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Funktionsstödsnämndens arbetsutskott (FSN-AU) hade sammanträde 11 februari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Miljönämnden hade sammanträde 17 februari. § 41 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 18 februari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 17 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 4 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanräde 17 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden Tilläggsutredning Ribersborg Rönneholm hade sammanträde 16 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 9 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsen hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: Justerat protokoll


  Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 25 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämndens presidium hade sammanträde 15 februari. §§ 4-5 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 5 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 9 februari. §§ 1-19 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll.


  Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 9 februari. §§ 1-5 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon.


  Här hittar du flyttade fordon vecka 6. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.                  

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 1 hade sammanträde 1 februari. Protokollet är nu justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 2 hade sammanträde 2 februari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 5. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040-34 13 59.

 • Anslag: justerat protokoll


  Valnämnden hade sammanträde 26 januari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämndens presidium hade sammanträde 2 februari. §§ 1-3 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Tekniska nämnden hade sammanträde 26 januari. §§ 1-35 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 4 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 5 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Kommunfullmäktige hade sammanträde 21 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Arbetsmarknads- och socialnämndens myndighetsutskott 3 hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Anslag: justerat protokoll


  Stadsbyggnadsnämndens delegation hade sammanträde 5 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.

 • Kungörelse: Flyttade fordon


  Här hittar du flyttade fordon vecka 4. Har du några frågor om flyttade fordon? Kontakta Fastighets- och gatukontoret, 040 - 34 13 59.