Publicerad 2019-11-04 14:41

Senast uppdaterad 2019-11-04 14:45

Anslag: justerat protokoll.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 25 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.