Publicerad 2019-11-06 14:05

Senast uppdaterad 2019-11-06 14:08

Anslag: justerat protokoll.

Överförmyndarnämnden hade sammanträde 30 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.