Publicerad 2019-11-15 09:59

Senast uppdaterad 2019-11-15 10:01

Anslag: justerat protokoll

Fritidsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 7 november. Protokollet är nu justerat och har tillännagivits genom anslag.