Publicerad 2019-11-18 11:02

Senast uppdaterad 2019-11-18 11:09

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott, §§ 57-71 hade sammanträde 6 november. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.