Publicerad 2020-01-14 09:29

Senast uppdaterad 2020-01-14 09:32

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 8 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.