Publicerad 2020-01-15 11:37

Senast uppdaterad 2020-01-15 11:50

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 13 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.