Publicerad 2020-02-03 13:50

Senast uppdaterad 2020-02-03 13:58

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 28 januari. §§ 1-40 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.