Publicerad 2020-02-05 08:25

Senast uppdaterad 2020-02-05 08:41

Anslag: justerat protokoll

Revisorskollegiet hade sammanträde 29 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.