Publicerad 2020-02-07 14:58

Senast uppdaterad 2020-02-07 15:00

Anslag: justerat protokoll

Kommunfullmäktig hade sammanträde 6 februiar. Protokollet är nu justerat, utom §12 och §15 som blev omedelbart justerade, och har tillkännagivits genom anslag.