Publicerad 2020-03-06 10:43

Senast uppdaterad 2020-03-06 10:45

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 2 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.