Publicerad 2020-03-06 13:56

Senast uppdaterad 2020-03-06 14:00

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden hade sammanträde 26 februari. §§ 41-82 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.