Publicerad 2020-03-11 09:03

Senast uppdaterad 2020-03-11 09:08

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämnden Trafikdelegationen hade sammanträde 11 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.