Publicerad 2020-03-12 12:49

Senast uppdaterad 2020-03-12 12:56

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. §§ 41-43 i protokollet är nu justerad och har tillkännagivits genom anslag.