Publicerad 2020-03-17 07:50

Senast uppdaterad 2020-03-17 07:53

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 10 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.