Publicerad 2020-03-17 07:55

Senast uppdaterad 2020-03-17 07:57

Anslag:justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 10 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.