Publicerad 2020-03-18 15:40

Senast uppdaterad 2020-03-18 15:45

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens arbetsutskott hade sammanträde 12 mars. Protokollet är nu justerat och tillkännagivits genom anslag.