Publicerad 2020-03-20 08:37

Senast uppdaterad 2020-03-20 08:40

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden trafikdelegationen hade sammanträde 20 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.