Publicerad 2020-03-23 09:41

Senast uppdaterad 2020-03-23 09:45

Anslag: justerat protokoll

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden hade sammanträde 20 mars. §42 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.