Publicerad 2020-03-24 09:13

Senast uppdaterad 2020-03-24 09:15

Anslag: justerat protokoll

Kommunstyrelsen hade sammanträde 19 mars. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.