Publicerad 2020-05-08 09:13

Senast uppdaterad 2020-05-08 09:15

Anslag: justerat protokoll.

Förskolenämnden hade sammanträde 29 april. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.