Publicerad 2020-05-18 08:48

Senast uppdaterad 2020-05-18 08:54

Anslag: justerat protokoll

Hälsa-, vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott hade sammanträde 11 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.