Publicerad 2020-05-20 14:01

Senast uppdaterad 2020-05-20 14:03

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämndens arbetsutskott hade sammanträde 15 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.