Publicerad 2020-05-20 14:07

Senast uppdaterad 2020-05-20 14:10

Anslag: justerat protokoll

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 20 maj. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.