Publicerad 2020-07-21 14:02

Senast uppdaterad 2020-07-21 14:06

Anslag: justerat protokoll.

Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 14 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.