Publicerad 2020-07-28 15:05

Senast uppdaterad 2020-07-28 15:08

Anslag: justerat protokoll

Arbetsmarknads- och socialnämndens förvaltningsövergripande myndighetsutskott hade sammanträde 21 juli. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.