Publicerad 2020-10-13 11:53

Senast uppdaterad 2020-10-13 11:56

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämndens arbetsutskott hade sammanträde 6 oktober. §§ 111-115 i protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.