Publicerad 2020-10-14 11:16

Senast uppdaterad 2020-10-14 11:19

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 14 oktober. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.