Publicerad 2021-02-08 10:20

Senast uppdaterad 2021-02-08 10:24

Anslag: justerat protokoll

Kulturnämndens arbetsutskott hade sammanträde 4 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.