Publicerad 2021-02-10 09:00

Senast uppdaterad 2021-02-10 09:50

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.