Publicerad 2021-02-12 07:24

Senast uppdaterad 2021-02-12 07:29

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 10 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.