Publicerad 2021-02-15 11:25

Senast uppdaterad 2021-02-15 11:30

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämndens trafikutskott hade sammanträde 9 februari. §§ 1-5 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.