Publicerad 2021-02-16 13:08

Senast uppdaterad 2021-02-16 13:12

Anslag: Justerat protokoll

Kommunstyrelsens arbetsutskott hade sammanträde 25 januari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.