Publicerad 2021-02-15 13:28

Senast uppdaterad 2021-02-15 13:32

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämndens presidium hade sammanträde 15 februari. §§ 4-5 i protokollet är nu justerade och har tillkännagivits genom anslag.