Publicerad 2021-02-17 11:57

Senast uppdaterad 2021-02-17 12:02

Anslag: Justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanräde 17 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.