Publicerad 2021-02-17 07:45

Senast uppdaterad 2021-02-17 07:50

Anslag: justerat protokoll.

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden Tilläggsutredning Ribersborg Rönneholm hade sammanträde 16 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.