Publicerad 2021-02-17 16:21

Senast uppdaterad 2021-02-17 16:25

Anslag: justerat protokoll.

Fastighets- och gatukontoret hade sammanträde 17 februari. Protokollet är nu justerat och har tillkännagivits genom anslag.