Publicerad 2021-02-18 10:07

Senast uppdaterad 2021-02-18 10:10

Anslag: justerat protokoll

Tekniska nämnden Delegation för trafikärenden hade sammanträde 18 februari. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.