Publicerad 2021-02-19 15:34

Senast uppdaterad 2021-02-19 15:39

Anslag: justerat protokoll

Servicenämndens arbetsutskott hade sammanträde 19 februari. § 24 Remiss om Granskning för förslag på detaljplan för fastigheten Makrillen 3 m.fl. i Hamnen i malmö (Dp 5565) i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.