Publicerad 2021-02-19 14:17

Senast uppdaterad 2021-02-19 14:22

Anslag: justerat protokoll

Grundskolenämnden hade sammanträde 18 februari. § 24 i protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.