Statistik över hemlöshet

Den 1 oktober 2019 var 1 355 vuxna personer i Malmö hemlösa. Det är en minskning med 604 personer från samma tid förra året. Antalet barn i hemlösa hushåll har halverats från 1 347 till 692.

  • Strukturell hemlöshet: personer som saknar egen bostad därför att de inte har ekonomiska förutsättningar att ta sig in på den vanliga bostadsmarknaden
  • Social hemlöshet: personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i behov av stödinsatser från socialtjänsten
  • Strukturell hemlöshet är den största orsaken till hemlöshet i Malmö, det vill säga en person som saknar egen bostad på grund av ekonomiska förutsättningar att skaffa bostad (727 personer). Till social hemlöshet räknas personer med missbruk och/eller psykisk ohälsa i behov av stödinsatser från socialtjänsten (628 personer).

Senast ändrad: 2019-11-22 07:21